NiemcyDramat z 1949 roku ukazuje r ne postawy Niemc w wobec nazizmu w czasie II wojny wiatowej Akcja rozgrywa si w domu niemieckiej rodziny Profesor Sonnenbruch wybra wewn trzn emigracj Nie popiera nazizmu, ale te nie walczy z nim Willy by zaanga owanym hitlerowcem, oficerem SS Komunista Joachim Peters za czynnym antynazist Podstawowym zagadnieniem dramaty jest dyskusja wok stanowiska profesora Ostateczn konkluzj stanowi krytyka jego postawy. Free Read [ Niemcy ] by [ Leon Kruczkowski ] – tiffanydaniels.co.ukNiemcy

Polish writer and publicist, and a prominent figure of the Polish theatre in the post WWII period wrote novels and dramas His most known work, drama Niemcy Germans was written in 1949.Left wing activist before WWII, he spend the war in the German POW camps In the years 1945 1948 he was a Deputy Minister of Culture and Art Leon Kruczkowski has also held positions of the Deputy to Polish Par Polish writer and publicist, and a prominent figure of the Polish theatre in the post WWII period wrote novels and dramas His most known work, drama Niemcy Germans was written in 1949.Left wing activist before WWII, he spend the war in the German POW camps In the years 1945 1948 he was a Deputy Minister of Culture and Art Leon Kruczkowski has also held positions of the Deputy to Polish Parliament 1946 1956 and was member of the Polish Council of State

Niemcy By Leon Kruczkowski IBN : 8372974128 Edition Language Polish Other Editions 1 Format : Paperback – tiffanydaniels.co.uk
 • Paperback
 • 111 pages
 • Niemcy
 • Leon Kruczkowski
 • Polish
 • 13 November 2018
 • 8372974128 Edition Language Polish Other Editions 1

10 thoughts on “Niemcy

 1. says:

  Ksi ka bardzo ciekawa i poruszaj ca W zale no ci od zdania, jakie si posiada o przed przeczytaniem jej, mo e zmieni pogl dy zwi zane z wizerunkiem Niemc w w czasie II Wojny wiatowej.

 2. says:

  Kolejna lektura szkolna Wiem, e nie nale y si mia z tematu ksi ki, ale ze wsp czesnej literatury uczniowie zdecydowanie powinni czyta wi cej optymistycznych rzeczy Proporcje mi dzy literatur obozow i powojenn traktuj c o wojnie a literatur tzw popularn powinna by odwr...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *