Švelnūs tardymaiRa ytoja apie i pokalbi knyg Ilgai svars iau, ar bent vien mog gal t sudominti knyga, sudaryta i daugiau nei dvide imties niekuo nesusijusi pokalbi.Taip pat man k l nerim mintis, kaipgi jausis io rinkinio herojai, u daryti vientiso teksto erdv , nes beveik neabejoju, kad susitik pob vyje kai kurie i j gal n nesikalb t tarpusavyje Ta iau skaitydama rankra t nustebau, kad tarp i ry ki individualybi mezgasi dialogas, j i tartose fraz se atsiranda s saj , o prie taravimai ima skamb ti kaip tempto siu eto pjes je, gyvenimo dramoje, kurioje visa ir viskas yra tarpusavyje susij Kiekvienam savo pokalbininkui u duodu beveik tuos pa ius klausimus, o j atsakym klausausi kaip vaikas suaugusiojo, kaip mokinys lamos Tie atsakymai neretai praver ia man asmeni kai ir kaip gelb jimosi ratas i kyla i atminties sud tingiausiose gyvenimo situacijose Tikiuosi, kad skaitytojai sitrauks iuos pa nekesius ir juose ras guod ian i , stiprinan i , provokuojan i atsakym savo pa i laikinus ir am inus klausimus. Free Read Švelnūs tardymai by Jurga Ivanauskaitė For Kindle ePUB or eBook – tiffanydaniels.co.ukŠvelnūs tardymai

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Švelnūs tardymai book, this is one of the most wanted Jurga Ivanauskaitė author readers around the world.

½ Is the Best Švelnūs tardymai  PDF Author Jurga Ivanauskaitė – tiffanydaniels.co.uk
  • 304 pages
  • Švelnūs tardymai
  • Jurga Ivanauskaitė
  • Lithuanian
  • 17 December 2018
  • 9986164117 Edition Language Lithuanian Other Editions None found All Editions

10 thoughts on “Švelnūs tardymai

  1. says:

    gul jo gul jo lentynoj, kol pagaliau i sitraukiau, nup iau dulkes, atsiver iau.toks jausmas, it skaitytum trij imt puslapi urnal taigi, kai kuriuos interviu, visai kaip ir ne domius straipsnius spaudoje, nor josi praleisti, praversti yra moni , kurie interviu duoti moka, o yra toki , kurie ne, ir viskas nuo ird iai m gavausi tik keliais pokalbiais i t dvide imt dviej tiesa, skaitant papras iausiai pabosta veik tie patys klausimai religijos, mirties, kult ros, literat ros, meil gul jo gul jo lentynoj, kol pagaliau i sitraukiau, nup iau dulkes, atsiver iau.toks jausmas, it skaitytum trij imt puslapi urnal taigi, kai kuriuos interviu, visai kaip ir ne dom...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *